en

Подкрепи

Вашата подкрепа ще подобри дейността ни и ще ни помогне да реализираме проекти извън интернет пространството.

 

IBAN: BG18 UNCR 7000 1501 8121 40

BIC: UNCRBGSF

УНКРЕДИТ БУЛБАНК

Основание: подкрепа за "Старият Бургас"