en

Минльо Милев - член на гимнастическо дружество "Юнак", главатар на Юнаците. Дружеството е създадено през 1898 г. в Бургас и основната му цел е била да укрепва телесните и нравствените сили на членовете си. Образувани са били юнашки чети от ученички и ученици. Гимнастически упражнения са се изпълнявали на открито от всички членове.