en

Кабелният завод "Васил Коларов"

(Източник: Радко Вълев)

Вижте коментарите тук