bg

At Troykata square infront of the monument

Source: Zhechka Petrova