en

Изглед към Бургаското пристанище през 1893 година.

До 1895 г. в Бургас няма каменен вълнолом и единствените пристанищни съоръжения са т.нар. "скели" - дървени мостове за пътници и разтоварване на товари.

В района на пристанището се намирала джамията Челесис заде Мустафа (построена през 19 век и разрушена през 1912г). Тя е последната турска джамия в града и се е намирала в градинката на гарата (днес площад "Царица Йоана"), пред митницата, а около нея се е намирало турското гробище. След разрушаването й остава само така наречената татарска джамия Азизе (издигната в чест на султан Абдул Азис) в карето между площад Тройката и площад Баба Ганка. Тя е била с високо минаре, което е съборено през 1940-те. Татарската джамия е разрушена изцяло през 1970-те.