Д-р Цоню Тотев Станчев е роден през 1858 г. в Габрово. Той е от богата търговска, авторитетна и многодетна фамилия - баща му има свои търговски представителства-кантори в Габрово, Ловеч, Плевен, Търново, Лондон.
 
В Бургас д-р Цоню Тотев се утвърждава като активна личност - дарител и радетел за строежа на църквата “Св. Св. Кирил и Методий”, общински съветник от 1898 г. до края на живота си, избиран за народен представител в 8, 9, 13, 15-то Обикновено народно събрание и в 5-то Велико народно събрание. Край село Долно Езерово закупува големи площи земя и устройва чифлик със сгради и модерна земеделска техника. Там заселва бежанци от Източна Тракия и улеснява преселването на банатски българи, които да приучат местното население в отглеждане на захарно цвекло като основна суровина за замисленото от него строителство на захарна фабрика.

Д-р Цоню Тотев замисля, започва, но не дочаква пускането в експлоатация на Захарната фабрика край с. Каяли (днешно с. Камено). Не е било никак лесно да се преодолеят продиктуваните от разни съображения противодействия – в Народното събрание и в Министерския съвет през 1909 г. Но все пак от 2 юни 1912 г. на широката земя край Камено, тънеща в блата и мочурища, съсипван от малария край, се почва венецът на неговото дело - Захарна фабрика “Безименно акционерно дружество за захар и рафинерия в България” с привличане на френско-белгийски инвестиции, в което той е единствен български акционер. Иска се много организаторска работа. Привличат се специалисти от чужбина. Преуморен в организирането и осъществяването на такова голямо дело, той умира на 27 април 1913 г. в хотела, където е отседнал в София, неженен, без да смогне да отдели време да устрои личния си живот.

Когато фабриката се пуска в експлоатация на 20 юли 1914 г., радетелят и строител на тази фабрика – д-р Цоню Тотев вече го няма. При погребението за него се произнасят думите: ”Не го търсете при раздаване на декорации и при пиене и наздравици. Не чакайте да чуете от него гръмки фрази…Той работи мълком, не парадираше със своите научни познания и със своя горещ патриотизъм, честност, прозорлив ум, рядка смес от идеал и действителност, с благ характер, толерантност, с всеобщо уважение на гражданите”.
 
източник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=620214744697619&set=o.354360144471&type=1&theater