en

Сградата на община Бургас, строена през 30-те години на миналия век по проект на архитект Георги Овчаров.

(Източник: Соня Кехлибарева)