en

Оферта за разпространение на филми за Бургас (кино "Роял") от акционерно дружество Метро Голдън Майер.

  • година1932