en

Пред Летния театър
(източник: Антоанета Кръстева)

Вижте коментарите тук.