en

Пред завод "Спартак"

(Източник: Антоанета Кръстева)

Вижте коментарите тук