en

Сградата на девическата гимназия "Константин Фотинов" (днес библиотеката "П. Яворов" и Археологически музей).