en

Девическата гимназия на ул. Богориди 21

(Източник: Марин Ангелов)

Вижте коментарите тук