en

Ъгловата сграда на ул. "Александровска" 15 е строена с търговска цел за нуждите на Исмаил Джелилов, непосредствено след Първата световна война и завършена през 1922 г. Джелилов е един от най-големите богаташи по онова време в Бургас. Завършил Роберт колеж в Цариград, занимавал се активно с търговия, получил значително наследство. Бил известен под името "Джелил бей". Преди да се изсели в Турция продава сградата. Партерният етаж е преустроен в представителен магазин за шоколадови изделия на "Братя Анастасови" и сладкарница, която наричат на името на сестра си Малина. Преди да стане сладкарница тази сграда е била Банка за народен кредит.

(Източник: Соня Кехлибарева)

Вижте коментарите тук