Защита правата на жените, вегетарианство, благотворителност и просветна дейност – все каузи, които са присърце на повечето съвременни жени. Каузи, които дълго време са отстоявани, за да може днес спокойно всяка от нас да се ангажира с тях. В началото на 20 век обаче нещата съвсем не са стояли така. Особено в България, където на почит по това време е патриархалният дух. В истинско явление в обществения живот на страната тогава се превръща една дама, живяла и работила  в Бургас – Жени Божилова – Патева. Тя е един от най-активните дейци на Българския женски съюз. Занимава се с учителска дейност, пише статии, защитава мира и правата на онеправданите. Една наистина изключителна жена, която поне по нашите ширини е изпреварила своето време. 

 Жени Божилова е родена с името Дженда в котленското село Градец. За съпруга си се жени в Карнобат, където още при навършване на пълнолетие започва работа като учителка. Именно това й поприще е първата причина да се намеси в обществения живот. В самия край на 19-тото столетие Народното събрание в България приема закон, според който на омъжените жени се забранява да преподават. Това предизвиква силното й възмущение и тя пише отворено писмо до всички учители в страната с призив да се обединят срещу нелепата забрана. Малко след това държи нечувана дотогава от устата на жена реч пред учителското съсловие в Карнобат, в която също изказва позицията си и в резултат е изгонена от града. Благодарение на нейните и на сподвижничките й усилия обаче, законът е отменен през 1904 година. Всъщност напускането на Карнобат за Жени Патева се оказва трамплин, тъй като заедно с мъжа си тя се установява в проспериращ Бургас. Не минава дълго време и нашият град също се оказва тесен за нея и тя се отправя към „големия“ свят. През 1903 година заминава за Берлин, а след това учи социология и политология и в Йена и Париж. Макар че не успява да вземе диплома, за времето, прекарано в чужбина, тя се запознава с развитието на женското движение и научава френски, руски и немски език, което след това й е изключително полезно в международната дейност. Интересен е и семейният живот на Жени Патева. Съпругът й – Иван Патев, я подкрепя неотменно, като доказателство за това е както фактът, че тя има възможност да обикаля Европа цели 3 години, така и свободата, която има, когато пък той заминава, за да учи право в Брюксел. Самият Иван Патев също е изключително любопитна фигура в обществения живот на града. Бил е един от най-уважаваните адвокати в Бургас, за известно време е заемал и длъжността „помощник – кмет“.  

 Домът на семейство Патеви в Бургас бързо се превръща в социално и културно средище. Голяма роля за това има Жени, която прави истинска революция като се включва изключително активнo в обществения живот, който дотогава е бил затворен за жените. 

 Тя е един от основателите на женското просветно и благотворително дружество „Самосъзнание“, благодарение на което в града се създават неделни училища за неграмотни. От 1905 година сама ръководи официалния печатен орган на движението за правата на жените в страната – вестник „Женски глас“. В творческата си биография има над 500 статии, съчинения и разкази, както и многобройни преводи. Водила е кореспонденция с едни от най-изтъкнатите интелектуалци, писатели и политици на своето време, сред които Еленор Рузвелт, Александър Стамболийски, Петко Росен, професорите Асен Златаров и Александър Балабанов, актрисата Адриана Будевска. Международната й дейност започва като делегат на Българския женски съюз на конгрес в Амстердам, след който Съюзът става член на Международния съюз за правата на жените. 

 През Първата световна война Жени Патева е особено активна. Тя е една от основателките на Международната женска лига за мир и свобода, чиято председателка Джейн Адамс по-късно е удостоена с Нобелова награда за мир. В България организира мащабна кампания за шиене на войнишко бельо и дейно участва в координацията на снабдяването с хранителни продукти за страната. През целия си живот Жени Патева е вегетарианка и участва в движението, подкрепящо този начин за живот.

 И ако сте си помислили, че в цялата тази изпълнена с достойни каузи и неуморен труд биография няма място за деца, то сте се объркали. Освен правозащитник, миротворец и просветител, тази невероятна жена е и майка на три деца.

 

текст: Гергана Костова

сп. "Виж! Бургас", бр. 21